19 Mart 2015 Perşembe

Ev İdaresi 2...

Bu yazı dizisinin ilk bölümüne 'evi yuva yapmak' etiketinden ulaşabilirsiniz.

Aile Hayatında İdarenin Uygulanması

-Evde yapılması gerekli olan iş ve faaliyetlerin hepsi tamamlanabiliyorsa,
-Aile, gelirini daha iyi kullanabilmek için çeşitli yollar arıyorsa,
-Yapılacak işler ayarlanarak, eğlence ve dinlenme için zaman ve enerji ayrılıyorsa,
-Mevcut mal ve hizmetlerin ihtiyaca göre seçilip kullanılması için yöntemler geliştiriliyorsa,
-Aile yaşamını etkileyen durumlarda değişiklikler oldukça, insani değerlerin yaşantımızla kaynaştırılma imkanları sağlanabiliyorsa,
evde idare yeterlidir, diyebiliriz.

Pascal Campion's Now, we rest!

Bu tip idare, evi yöneten kişi tarafından sağlanır. Bu kişi yerine göre kadın veya erkek olabilir. Hangisi olursa olsun önemli olan idarecinin, ailenin bazı sorumluluklarını taşıması ve yerine getirmesidir. Bunun için de özel bilgi, tecrübe, yetenek, yöneticilik ve beceri gerekir. Ayrıca fiziksel ve zihinsel yönden sağlıklı olması, başkalarıyla birlikte çalışması, rehberlik yeteneğine sahip olması gerekir. İdareci gelişmeleri yakından izlemeli, daha iyi idareci olma imkanları sağlamalıdır. Eski yöntemlere bağlı kalma ve kendini yeterli görme gelişmeyi engeller. 
Ev idaresi için kesin bir faaliyet kalıbı yoktur. Çünkü her ailenin ihtiyaçları ve imkanları birbirinden farklıdır. Bu nedenle aileler kendi ihtiyaç ve imkanlarına göre işlerini nasıl yürüteceklerini gösteren bir plan hazırlamak zorundadırlar. Bunun nedeni de ailenin dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Aile sürekli olarak değişikliklere uğrayan bir kurumdur. Bu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de böyle olacaktır. 
Ailenin çeşitli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar bütün aile bireylerinin üzerinde olmasına karşın daha çok idareci durumunda olan kişinin omuzlarına binmiştir.

Pascal Campion's On the hunt for FUN.


Ailenin Sorumlulukları;

-Ulaşılması mümkün olan aile amaçlarının saptanması ile ilgili sorumluluklar,
-Doyum sağlayıcı bir yaşam felsefesi kurulması ile ilgili sorumluluklar,
-Aile içinde bulunan yetişkinlerin ve çocukların sağlık, eğitim ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması ile ilgili sorumluluklar,
-Ev işlerinin fiziksel olarak güç kullanmayı gerektirecek bölümüyle ilgili sorumluluklar,
-Bireylerin kişisel ilgileri ve toplumsal faaliyetlere katılmalarına ilişkin sorumluluklar,
-Problem çözme ve karar verme ile ilgili yani yönetimle ilgili sorumluluklardır. 

Our home by the sea. #pascalcampionart -Always remember son. -What Pop? _There is always someone, something stronger than you. _Stronger than YOU too Pop?


Ailenin yönetsel sorumlulukları da şu şekilde sıralanabilir;

-Tatmin edici ve sağlam bir hayat felsefesine aileyi yönlendirmek,
-Çevremizde bulunan kişilerle kurulan ilişkilerin, doyurucu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önderlik etmek,
-İşlerin iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için zaman ve enerjinin planlanmasını sağlamak,
-Ailenin ihtiyaç duyduğu çeşitli mal ve hizmetlerin elde edilebilmesi için kaynaklara uygun bir planma yapmak,
-Evin günlük işleyişi, bakımı ve korunmasının sağlanması için planlama yapılması ve bunun kontrolü,
-Aile bireylerinin gelişiminin planlanması ve bu konuda rehberlik edilmesi.

Yukarıdaki sorumluluklar sonucu sürekli problem çözme zorunluluğu ortaya çıkar. Ve böylece idarecilik aile yaşantısında çok önemli bir unsur haline gelmektedir. 
Naciye GençHiç yorum yok:

Yorum Gönder