10 Ocak 2016 Pazar

"Dünya Okulu"ndan Geçmek...Kadıköy'deki kitapçıları gezerken tesadüfen keşfettiğim bu kitap son iki yıldır zihnimde evirip çevirdiğim meselelere merhem gibi oldu. Eğitim sistemi yanlış, amenna. Eli azıcık kalem tutan, biraz mürekkep yalamış herkes bunun idrakinde çok şükür. Ama gözünü karartıp risk alabilen, 'cesur yeni dünya'da saf tutma iradesi gösterebilenlerin sayısı ümitli olma sınırlarımızı zorluyor ne yazık ki. Günümüzden yaklaşık 200 yıl kadar önce, sanayileşmeyi desteklemek ve kaynakların yetersizliğini telafi edebilmek için oluşturulan bu yaygın eğitim sistemi bugünün ihtiyaçlarına bile cevap veremez haldeyken, bu sığlığa teslim ettiğimiz çocuklarımızı nasıl 'onların zamanına göre yetiştir' miş olacağız? Sistemin en önemli uygulayıcıları olan öğretmenler mutsuz, özgürlükleri-çocuklukları yok sayılarak proje haline getirilen yavrularımız mutsuz, ebeveynler şaşkın, idareciler bıkkın... Harcanan onca emek-zaman, katlanılan dudak uçurtan maliyetler birleştirilerek ortaya çıkan gençlerle karşılaşan işverenler ya acımasız ya şaşkın...
Okulsuz eğitim, ev okulu, yarı zamanlı öğretim vs. alternatif modellerin pek çoğuna karşı ilgiliyim. Bir çıkış yolu aramak zorunda hissediyorum kendimi. Sorularımın bir kısmına cevap bulabildiğim bu kitabı size de aşikar kılmak istedim. Direk alıntı yapmayacağım tabii. Dikkatimi çeken, düşündüren, altını çizdiğim noktaları paylaşacağım. Eğer bu konu sizin için de 'dert' ise buyurun;

-Öğrenme hızı her insanda farklıdır.
-Sınıfça ilerlemek, konuyu bir kez geçmek doğru mu?
-Öğrenmenin tek yolu pasif dinlemek midir?
-Standart müfredatın işlenişi
-Geleneğimizde var olan çıraklık sistemi neden kalktı?
-İdeal Okullar
-İdeal Öğretmenler
-Klasik eğitim sistemi nasıl oluştu
-Sisteme yönelik eleştiriler
-Konuları ünitelerine ayırmak bütüncül bakışı örseler
-Puanlamanın çarpıklığı
-Prusya modeli eğitim sisteminin soncu olarak gravyer peyniri gibi öğrenim
-Ev ödevi eşitsizliği körüklüyor
-Yeni eğitim modeli arayışı
-Ders-ödev sınıflaması
-En geriden en ileriye sıçrama potansiyelinin yok sayılması
-Testlerdeki standart neyi ölçer?
-ÖĞRENEBİLMEK
-Pedagoji x Androgoji
-Normalin iki katı dersle başa çıkma potansiyeli
-Her yaş grubunu kaynaştıran sınıflar
-Ergenlere verilmeyen sorumluluklar buhranı körükler
-Testler yaratıcılığı baskılar
-İdeal sistemde öğrenci değerlendirmesi nasıl olur?
-Kendi çocuklarımıza yardım etmenin en etkili yolu başka çocuklara da yardım edebilmektir
-Entellektüel olanla yararlı olan arasında ayrım yoktur
-Neden öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu fark etmek
-Öğrenci stajının önemi
-Waterloo Üniversitesi
-Öğrencilerin sanatla ve diğer bilimlerle ilgisi
-İdeal üniversite
-Okul dışı dolgu maddeleri; faaliyetler
-Başarısız olsa ne fark eder?
-Dünyamızın ihtiyacı; cesur düşünceler
-Hataya izin vermek-büyük düşünmek

Büyük matematikçiler hayatı kolaylaştırmak için deneyimlediklerinden formüller çıkarıyor. Bugünkü eğitim sistemi, o formülleri ezberletmek uğruna deneyimlemeyi elimizden alıyor...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder